Published On: Čt, Lis 19th, 2015

„Zpackaná revoluce pana Matějky“!

  Zdravím a děkuji všem, kteří přišli vyjádřit nedůvěru vládě a nebylo nás málo cca 10 000 – 15 000 ! ! ! Jen k Úřadu vlády se nás vešlo cca 5 000 ( A to je prohlášení policie! )!!! Hold, nevešli jsme se. Měl být postaven na větším prostranství. Je fajn číst články těch zklamaných. Kteří jen paběrkovali a dělali křoví, politikům. Alespoň nyní víme oč komu jde, kdo chce změnu a kdo ji jen předstírá a jen parazitují na stávajícím stavu, naší politické scény. Hold, neschopným, nic jiného nezbývá. Stačili jsme pozdravit i pana prezidenta Miloše Zemana na Albertově, ale politické zástupce, zde přítomné a promlouvající, jsme ignorovali. Vždyť to jsou stále ti samí! Pokojně jsme se vrátili zpět na Klárov, kde naše shromáždění pokračovalo happeningem až do 16:00, kdy jsme shromáždění oficiálně zahájili program : Za podporu prezidenta ČR a vyjádření nesouhlasu s politikou naší vlády ne jen v postoji k migrantům ale i k diktátu EU a s požadavkem, demise vlády! Velice mne překvapil zájem ne jen řečníků i mimo stanovený program! Nejsme stranou, ale snažíme se o propojení a spolupráci všech! A jaké bylo překvapení, že ač každý z občanů byl na různých v tom čase probíhajících shromážděních či demonstracích, ale se stejným cílem a zaměření. Tak všichni normálně a rozumě smýšlející s chutí věci měnit a ne jen poslouchat populistické, předvolební agitace stran, se všichni semkli a jako jeden, přišli podpořit společnou věc! Opravdu si toho moc váží. Zahodily se nálepky a tato myšlenka se nesla celím 10 000 shromážděním “ JEDEN ZA VŠECHNY! VŠICHNI ZA JEDNOHO“! Nebo “ V JEDNOTĚ JE SÍLA“ ! Myslím si, že lidé konečně prohlédli, neschopnost našich politiků a jejich marný předvolební boj. Nejsme to my, kdo tento národ rozděluje! Jsou to právě, politické strany. Které se nechtějí zbavit ani vlivu natož pocitu moci. Nejsou schopni kompromisu a volební programy a EGA jim nedovolují řešit a dohodnout se na rozumné a prospěšné spolupráci! Lidé se domluvit dokážou. Tak, jak to bylo vidět včera na Klárově. Netouží po moci, ale po spokojeném a klidném životě! Ale vraťme se k včerejší, nadmíru povedené a důstojné akci. Nebyla to „ZPACKANÁ REVOLUCE pana MATĚJKY“! Již od začátku mi bylo zasahováno do shromáždění a to maj. Fejfar ( dohlížející ), když se dostavil Zdeněk Ponert a byl jsem ihned majorem dotázán zda zde také bude vystupovat? Nevím z jakého podnětu se má právo i ptát. Byla to schválená akce magistrátem a řízená mnou. No cenzoři se snaží, Zdeněk se již neukázal a nevím ani co se dál stalo ( měl jsem dost práce s organizací. Se Zdeňkem se stačil jen pozdravit a pak se již neobjevil … ?! Nevím a zajímalo by mě co se odehrálo. Zde měl a má právo promluvit každý a sami přítomní, jej odmění buď potleskem nebo pískotem. Musíme zde žít všichni! Jeden vedle druhého! Ale kde chybí příklady, chybí i tolerance a hlavně morálka!!! A aby toho nebylo málo v 18:15 jsem byl vyzván maj. Fejfarem, že mám problém a ať se ihned dostavím před budovu vlády. Když jsem se tam doplazil, bylo mi sděleno abych ukončil shromáždění a požádal, aby se rozešli! Při pohledu na ten dav, jsem nemohl poslechnout a naopak jsem požádal zde přítomné ať setrvají! Na což mi bylo sděleno, že jsem jim nepomohl. Ale ani ti lidé, ani já jsem tam nebyl pro pomoc policii ale pro vyjádření nesouhlasu s politikou vlády ČR!!! Byl to spontánní projev sjednocení se skupin, stran! Každého jednotlivce! Kdy rozum, zvítězil na egy a prospěchem! Ale u jednoho jména, bych se rád zastavil z mnoha kvalitních řečníků, bych chtěl zdůraznit jedno jméno. Jméno zatracované i chválené, PhDr. Miroslava Sládka. Miroslave, myslím si že nejsem sám a píši tyto řádky i za většinu zúčastněných ne jen na Klárově, kteří tě slyšeli, ale promluvil jsi k celému zbídačenému národu. Promluvil jsi tak, jak by měl mluvit vlastenec svrchovaného národa! A ne jako ti, patolízalové EU, NATO a USA! Vážím si toho a jistě, nejsem sám. Ještě jednou Ti za vše děkuji a těšíme se na spolupráci. Vlastenectví, musí být vnímáno jako ctnost a ne nálepkou, pro rasismus, xenofobii a jiné hanlivé nálepky! Pravda musí být základem morálky! Ale zrada a ne jen na národu, musí být trestána. Tak jako vlastizrada této vláda na Českém a Moravském národu! Pavel Matějka
PS. Dobře se dívejte na časy jak na povolení z Magistrátu, tak časy u jednotlivých zpráv ČTK a médií!!! Nejednalo se jak je lživě, interpretováno o překročení času ( povolení shromáždění ! ) A závěr? Kdo chce škodit a pomlouvat, si udělejte sami. Nemám zapotřebí někoho pomlouvat, špinit ani urážet. Závěr ať si udělá každý sám. Je fajn mít čisté svědomí a pravdu na své straně. Dává mi to sílu a reakce škůdců, mě jen těší. Je to projev toho, že to co dělám, dělám dobře!!! Jeden za všechny, všichni za jednoho! Pavel (y)

 

 Ke stažení – seznam ohlášených demonstrací na území Prahy

Níže: Dlouholetý bojovník za svobodu a demokracii Pavel Matějka šel bojovat na PČR OŘ Praha I – MOP Letná, Františka Křížka 735/24, Praha 7, za propuštění Jirka Černohorský. Krátce poté byl Jirka propuštěn.

- Freelancer webdesigner Občanská aktivistka, koordinátorka Novinářka vyjadřující se k aktuálnímu dění, problémům u nás i ve světě. Najdete zde její články, zamyšlení a komentáře

Comments

comments