Published On: St, Kvě 30th, 2018

Slušní lidé se vracejí

 

 

Vyjádření Slušní lidé na FB originál ZDE

Proč se nám představení Naše násilí, vaše násilí nelíbí až tak moc, že ho nemůžeme tolerovat? Tedy snášet jako zlo, kterému se nelze vyhnout?

Předně je třeba si vyjasnit povahu obrazů, s kterými se zde pracuje a dále pak celé představení vidět v širším kontextu.

Ježíš Kristus je po dva tisíce let křesťany uctíván, niterně milován a následován nikoli jako pouhý člověk, lidský učitel dobrého života, ale jako Bůh, druhá Osoba Trojice, Syn, který s Otcem a Duchem Svatým je stvořitelem světa a člověka, kterého miluje a pro jehož spásu se sám stal člověkem. Ježíš Kristus křesťanské víry je Bohočlověk. Není to pouhý prorok, ani pouhý zakladatel náboženství. Pro křesťany je Kristus nekonečně více než jakýkoli sebevíce svatý člověk, co kdy žil a žít bude; je tím, kdo dává živým život a svatým svatost.

Obraz Ježíše sestupujícího z kříže a znásilňujícího muslimku, je tak sám o sobě brutálním násilím na pravdě o Kristu, který nejen nikdy nikoho neznásilnil, ale sám se vystavil násilí, aby, jako Kristus křesťanské víry všechny, i své katany (včetně autora a všech protagonistů představení Naše násilí, vaše násilí), vysvobodil z moci násilí, které ničí lidskou bytost, totiž ze zla hříchu: rouhání, vraždění, smilnění, kradení, lhaní…

Je to právě vylhanost – nikoli kontroverzní fabulace -, co je představení Naše násilí, vaše násilí vlastní, a to i v případě, že na postavu Ukřižovaného budeme hledět jako na alegorii křesťanstva. Kdo totiž byl historicky agresorem a kdo se bránil, je nezaujatému pohledu do historie zřejmé. Kdo je omezován a komu jde mnohdy o život na mnoha místech arabského světa současnosti, i to je zřejmé. Nejsou to muslimové, kdo trpí pod náboženskou nadvládou křesťanů. Nejsou to křesťané, kdo bral a bere muslimům ženy a dělá z nich sexuální otrokyně (naopak je tomu dodnes a podle profesorky Suad Salehové z univerzity al-Azhar je to tak v pořádku). Není to křesťanský terorismus, který odpaluje mešity s modlícími se muslimy, který… atd. atp.

V tomto kontextu je představení Naše násilí, vaše násilí, přehrávané muslimskými neherci v srdci Evropy, na půdě dědiců západního umění, akcí kulturního džihádu, násilím lži, která tančí nad oběťmi krvavého náboženského – islámského – běsnění, a zvráceně to vše klade za vinu křesťanům. Zaštiťovat tuto podlost svobodou projevu, je výrazem rozkladu zdravého instinktu.

Proč si ale mnozí údajně liberálně smýšlející a údajně umělecky otevření lidé myslí, že existuje jakási nadřazená kategorie, která toto vše ospravedlňuje, totiž umělecká tvorba? Proč stále dokola slyšíme odkazy na její nedotknutelnost? To by stálo za samostatnou úvahu. Novodobé umění bylo totiž dávno odpojeno od pravdy a krásy, k níž se vázalo v dobách, kdy ještě neslo přízvisko „krásné“. V současnosti se toto odpojení od krásna kamsi mimo krásu a ošklivost, dobro a zlo, posunuje do přímé negace pravdy a krásy. Stává se tak uměním zla (takovým bylo například umění nacistické či bolševické. Co by však bránilo jeho vzkříšení, pokud by platila absolutní svoboda tzv. umění? Samozřejmě nic takového jako absolutní svoboda tvorby neexistuje, proto je licoměrností se na ni odvolávat.).

Někdo by si mohl pomyslet: Není to mnoho povyku pro nic? Na to je potřeba odpovědět: Samotné představení by nestálo za pozornost, kdyby nebylo součástí většího celku: beranidla, které dlouhodobě boří Západ. Jde o jeden konkrétní průsečík aktivity vnitřního a vnějšího ideologického nepřítele západní civilizace. O součást útoku na její kořeny, symboly, obecnou kulturu a cit. Zde, v představení Naše násilí, vaše násilí, pervertováním Kristova evangelia, historie i současnosti, perverzním nakládání se státním symbolem, pornografickou nahotou…

Že se tak děje z peněz těch, kteří jakkoli s tím nesouhlasí, tomu mají bezhlesně přihlížet, případně „na to prostě nejít“, je pouhou pitoreskní třešničkou na dortu.

- Freelancer webdesigner Občanská aktivistka, koordinátorka Novinářka vyjadřující se k aktuálnímu dění, problémům u nás i ve světě. Najdete zde její články, zamyšlení a komentáře

Comments

comments