Published On: Út, Led 16th, 2018

Prosím začněte už kampaňovat a debatit o NĚČEM!!!

 

 

Moji milí rozmilí kandidáti!

V následujících dnech se nám media a mediokracie v čele s Václavem Moravcem bude snažit vsugerovat, že volby presidenta jsou jen o povrchnostech neb media nejen v ČR nýbrž v celém prostoru EuroNipponAtlantidy jsou prošpikována neoconskou neoliberální povrchností u nás v ČR pak povrchností Pražské kavárny Havlérka.

Nuže pánové kandidáti, dokažte mi tedy ve finále volebního souboje to, že to ještě u nás zdravý rozum nechcípl a že o politice tak úplně neplatí to, jak ji pregnantně charakterizovala má dávná kamarádka Tereza Kesovija. Nebudu Vám Terezu citovat, rovnou Vám to pustím zde na videu:https://www.youtube.com/watch?v=bPLVXfD8R1Y

Snažte se prosím ty moderatůrky, redaktůrky nějak přimět k tomu, aby Vám v mediích buď pokládali otázky na konkrétní oblasti a problémy žití, které je nutno urychleně řešit, (třeba abychom hromadně nevychcípali na CHOPN) anebo prosaďte v besedách v TV, abyste si sami mezi sebou mohli pokládat otázky na konkrétní témata a nikoliv na ty neoconské  či Horáčkovské žvásty o ničem. Mimochodem Michal Horáček mi komplikoval život již v roce 1987 – jak? – Takto:https://www.facebook.com/knap.josef/posts/10210868905787201

Hlas ve druhém kole volby Presidenta ČR Vám dám na základě toho, jak se postavíte k těmto tématům resp. zda si je vůbec do Vaší diskuse před Moravci, Kašpirovskou a spol. vůbec prosadíte:

1)

Zdraví obyvatel, eMobility, VVRŽ (To zdraví populace s těmi VVRŽ a eMobility příčinně a dialekticky souvisí)

 a/

Pořádně roztočit spirálu státních = vládních investic – což se ANO 2011 4ROKY VŮBEC NEDAŘÍ (BYŤ CHÁPU, ŽE OBJEKTIVNĚ BEZ ZÁKONA O LINIOVÝCH STAVBÁCH a tvrdě koncipované nucené držbě TO JAKSI NEJDE – a v tom jakožto koaliční partneři ANO 2011:  ČSSD + Lidovci a jejich Zdechovský v EP působili na Vládě jako kverulanti) neb pokud nás čeká ještě horizont cca 3let konjunktury je třeba ihned začít budovat síť úplně nových – tedy „na zelené“ louce VVR železnic. A založit ty stavby nyní, aby pak v části cyklu krize běžely naplno jako se to dařilo vletech 2008-2012 Polsku, takže jim HDP v době krize nepadal, ale rostl!!! Zdůvodnění podává zde můj bývalý kolega z ČKD Dopravní Systémy , a.s. a můj přítel Ing. Jiří Pohl /byli jsme spolu ve Vietnamu v březnu 1995 – viz přiložené fotky v pdf/ a proto zde sám neuvádím detaily jen zdůrazňuji top, že když mne například VVRŽ doveze za půl hodiny z Ústí nad Labem do centra Prahy bude to pomáhat i v rámci absolutní mobility pracovní síly k pozvedání na normální lidskou úroveň sociálně vyloučených lokalit!!!
https://www.youtube.com/watch?v=dB9OzMiswFg ,,,http://www.railvolution.net/czechraildays/2013/seminare/seminar-pohl.pdf ,,, https://events.economia.cz/recnik/3719-jiri-pohl?event=16402 ,,,http://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz/vysokorychlostni-dokumenty-ke-stazeni/

b/

Ohlídat domácí Lithium, ale komplexně – oslovit pana Elon Musk v zájmu toho, aby GIGAFACTORY2 spolu s výrobou elektroaut TESLA Model3 byly investičně realizovány v ČR (asi Žatecký Triangl či Ostravsko). Opět ponechávám bez detailů neb vyřčeno bylo již dříve a je nutné umět si doma lithium zpracovat – např. v GIGAFACTORY No2 a nevyvážet jako surovinu!!!, čehož jsou naši stávající vládní potentáti typu Kalousek Sobotka a spol. schopni.
https://spaceinvader.me/2016/11/17/new-tesla-gigafactory-looks-at-prague-czech-republic/  https://spaceinvader.me/2017/05/03/tesla-look-at-czech-republic-finland-and-china-for-new-gigafactory-locations/ – Celý ten cyklus včetně tedy vývoje výroby elektroaut by úžasně zvedl naši národní ekonomiku, zdraví lidí, apod… není čas tady a teď na detaily … ty jsou nám 3 jasné a zřetelné.

Jenom z mé strany upozornění na několik souvislostí: Když před pár lety promovala moje neteř na Strojní fakultě ČVUT, tak děkan měl zajímavou řeč a doslova řekl – cituji: „Jsou firmy, které vymýšlejí náročná dříve doslova nepředstavitelná technická řešení, jak dostát zvyšujícím se nárokům norem regulujících a chránících životní prostředí – jsou i firmy, které to svými podvodnými softwarey obcházejí“ Ano – v této souvislosti nemá smyslu šanovat VW a to i z toho důvodu, že ve VW poněkud vývoj plnohodnotných elektromobilů zaspal a výhodou TESLA je prostě to, že od počátky tedy od píky své modely aut vyvíjí jako elektroauta a necpe elektromotory a baterie do stávajících draků – podvozků a karoserií aut na spalovací motor, které tedy to auto ‘PETROL CAR‘ v dubnu 2016 prostě Elon Musk zavraždil viz zde:http://reneweconomy.com.au/tesla-motors-elon-musk-just-killed-the-petrol-car-72847/ Dle mého názoru potřebuje firma VW v ČR další zdravou konkurenci a navíc TESLA se mj. zabývái výrobou baterií a nabíječů nejen pro účely eMobility a jak víme je zatím baterie – akumulátor v elektromobilu tím úzkým hrdlem láhve. Zde k tomu odkazy:https://www.tesla.com/energy ,, https://www.tesla.com/solarroof ,,https://www.tesla.com/utilities ,, https://www.tesla.com/supercharger  Celý tento cyklus tedy nejen auta, ale výrobu soláru, baterií, chargerů, i tzv. velko“skladů“ elektrické energie je třeba v rámci průmyslové revoluce 4.0 v ČR komplexně zavést tedy včetně výzkumu a vývoje – nejen jako montovnu aut a robotizovanou GIGAFACTORY… Je to šance, která se nebude jen tak hned opakovat A tak si svou volbou v druhém kole budu hledat jako svého presidenta takového, který se v ČR poté zaslouží o hromadné urychlené vybudování komplexní sítě VVRŽ a zavedení eMobility v úplném jejím spektru a cyklu vč. výrobního. Tyto dva programové cíle nejsou samoúčelné neb nejen ekonomicky, ale především sociálně a zdravotně by zvedly velmi podstatně a přelomově životní úroveň veškerého obyvatelstva ČR.Přikládám své profesní CV a článek (Láďa Bátora.pdf) o tom, jak jsem byl s Mílou Ransdorfem a spol. architektem obchodního případu LOKOMOTIVY ČKD pro Vietnam 

2)

R E S I L I E N C E

a/

Zde si mou duši mysl mozek i srdce získá ten kandidát, který se jednoznačně vezme za to a ve volební debatě se k tomu zaváže, že silou svého úřadu, silou i etickou a lidskou zabrání úmyslu premiéra Slováka Babiše a jeho čehúnského poskoka ministra životního prostředí Brabence v jednom naprosto protilidovém plánovaném opatření dle vzoru státu Izrael – tedy zpoplatnit na základě instalovaných měřících zařízení obyvatelstvu odběr vody ze soukromých studní, které máme na svých parcelách zahradách u našich domů chat apod. Ano, bylo by to opatření účinné neb by jím asi podstatně byl omezen odběr vody ze soukromých studní na zalévání, což by asi nikoliv nevýznamně přispělo k zastavení poklesu hladiny tzv. spodní vody.Jenže Andrej je Slovák a zatímco Slováci relaxují v krčmě u borovičky my Češi relaxujeme na svých soukromých zahrádkách – tak se to prostě vyvinulo a Andrej nás Čechy a Moravany v tomto geneticky podmíněně nechápe a nerozumí nám. Je tedy nutno vážit a já jsem to zvážil tak, že takové plánované opatření Babišovy administrativy považuji za fašisticky protilidové – v duchu, jak jsem o tom pojednal na Zastupitelstvu Čelákovic dne 20. září 2017 zde na odkaze v čase od času 5hodin : 2minuty : 53vteřinhttps://www.youtube.com/watch?v=wrphAI_dj98 

Ale nejsu jen planý kritik – před pár lety jsem navrhl opatření jak nedostatek vody a sucho pro naše zahrady řešit též na Zastupitelstvu Čelákovic – viz zde:https://www.youtube.com/watch?v=OIhERABwjgA na téma vybudování rozvodů užitkové vody je to od timing 1:03:20

V této souvislosti vyzdvihuji význam kanálu Labe-Odra-Dunaj nikoli jako dopravní tepny, ale zdroje vody z alpské řeky Dunaj, která má nejvíce vody nikoliv na jaře v březnu dubnu jako naše řeky ale teprve v létě červnu a červenci když tají sněhy a ledovce Alp. A že letos už toho sněhu v Alpách leží dlouho nevídané množství! … Takže prosím pana Drahoše, aby na pana Zemana resp. „jeho“ kanál neútočil jako na megalomanskou dopravní stavbu neb nechci, aby byl místo neuskutečněného projektu kanálu za pár desítek let do mraků rozptylován v nanofrakci jodid stříbrný, děkuji

b/

S U C H O  +  ZÁCHRANA LESA

Zde prosím pány kandidáty, aby s pobavili na téma jak využít nejen zkušeností státu Izrael, který má málo vody absolutně, ale i takového státu, který má na severní návětrné straně od jezera/moře svých nejvyšších hor cca až 1700mm srážek v nížině ročně – např. město Rašt (Rešt) – tedy vody přebytek a na závětrné straně Elborz takřka polopoušť v obrovské rozloze… No a pak zase na jihozápadní návětrné straně pohoří Zagros na kousku jihu státu opět dost mokro. Takže oni se naučili tu vodu po státu dopravovat – rozvádět. A ten stát dokonce řeší rozměrově gigantický problém = záchranu solného jezera Urmia.

Takže, který se toho ujmete a slíbíte, že po svém zvolení pod Vaší záštitou uspořádáte v Brně či Praze seminář na téma S U C H O , jehož hlavní lektorkou bude asi dnes nejvýznamnější a nejmocnější žena Blízkého Východu, přírodovědkyně a vice presidentka státu pro životní prostředí Dr. Massoumeh Ebtekar – viz na odkazech zde

https://www.youtube.com/watch?v=s5eCdKmgoNg ,,  https://www.youtube.com/watch?v=_tawbbuB5sI ,, https://www.youtube.com/watch?v=NcdNtBAAGww ,,https://www.youtube.com/watch?v=uIHVJWHjALI ,,

https://www.youtube.com/watch?v=qqPzBHL1bE4 ,, https://www.youtube.com/watch?v=eBX0pjmzK4I ,, https://www.youtube.com/watch?v=v-LgF8KcJYY

…………………………………………………………………..

No a záchrana našich jehličnatých lesů zejména těch produkčních a monokulturně  smrkových z „našeho domácího“ Picea abies Tu prosím hledejte v mém arboretu zaměřeného na cedry vysazeného z malých 20cm vysokých 3letých semenáčků v letech 1980-81 – Da sind meine Ausweise – zde v mnou založeném arboretu na adrese mého trvalého bydliště kolem mého domu na adrese 250 88 Čelákovice, ul. 28. října 933/11 – zde jsou fotky i s povídáními na tomto odkazu: http://ingjosefknap.rajce.idnes.cz/CEDRY_2/ V této souvislosti si prosím projděte přílohy tohoto e-mailu: Věnování–dopis.pdf  a  DOPIS SsČR Občanům Čelákovic.pdf

Páni Kandidáti, prosím zabraňte blbství pardon vyčuránkovství těch WOTANů a podobných firem, kteří hromadně touží nahradit naše jehličnaté produkční lesy lesy listnatými. Pozor ono to znamená obrovskou obměnu strojového parku dřevozpracujícího průmyslu v řádu desítek miliard korun českých neb současné stroje – cca 90% z nich jsou určeny pro zpracování měkkého dřeva z jehličnanů a neumí zpracovat tvrdé dřevo listnáčů. To by si pak zas někdo namastil kapsu a kolik by z toho šlo dotačně z kapes daňových poplatníků?!!! Premiér je v tom přec MISTR – ale to šlo cca o 50milionů, že… a o klacky neb čáp si z nich dělá hnízda…

3)

Zahraniční politika (včetně zahraničně obchodní politiky)  V Š E C H  A Z I M U T Ů
Tak ČLR a RF už máme „zmáknuté“ a chce to v těch azimutech pokračovat a to i na Západ a Jih – rozhodně INDIE, ale s vědomím toho, že optimální partnery hledejme spíše u zemí do rozměru cca 100milionů obyvatel ne v miliardových státech. V Africe JAR a Alžírsko. JAR i z toho důvodu, že se v Pretorii narodil Elon Musk.

Dále Latinská Amerika a to s akcentem na Argentinu, jih Brazílie – neb zde žije česká menšina dále na země Pacto Andino a Mexiko. Jestlipak víte hned tady a teď z hlavy co je Guemes a Luján del Cuyo. Jsou to 2 lokality kam jsme v době mého mládí dodali na klíč – ŠKODAEXPORT dvě tepelné elektrárny. Vývoz podobných investičních celků se zase musíme naučit !!! Třeba k tomu účelu založit státní agencii – nějakou takovou novou státní PZO resp. OZO velmi kapitálově silnou, aby mohla vývoz IC i financovat – třeba odběratelským úvěrem při spoluúčasti České exportní banky a při pojištění úvěrových rizik EGPAPem… Co vy na tento můj nápad nejen páni kandidáti leč i Moravci a Kašparovská? Kdy už se budete konečně v mediích ptát politiků na takové otázky a témata, která jsem zde uvedl já? Ty pindy už inteligentní lidi nezajímají – jasnačka, ne?

 

Ale jsou zde dvě speciální destinace:

a/ USA + Kanada.

Když nový US Ambassador předával pověřovací listiny – řekl to jednoznačně, že vidí pro spolupráci ČR a USA především oblast ekonomickou. Ano politicky + vojensky=NATO je vše založeno a funguje optimálně, ale ekonomicky – investičně – podnikatelsky? Naprosto kruciální je – a su mocně zvědav co v tom jako potenciální presidenti uděláte přitáhnout do ČR firmy pana Elon Musk TESLA MOTORS a SpaceX ? Co se setkat v USA Vy jako president ČR ve třech s DJT a panem Elon Musk a dohodnout na té schůzce dohodou o strategickém partnerství – trojstrannou prosím mezi USA ČR a Tesla Motors + SpaceX? A stejné setkání ve třech poté uspořádat v Praze a to i s velkolepým seminářem jehož hlavním lektorem bude Elon Musk? Umím si v této souvislosti představit presidenta ČR, který byl předtím skvělým presidentem AVČR!!! No pánové budu to mít těžké rozhodnutí, ale jednomu z Vás to do urny hodím, nelze jinak neb se zásadně hlasování nezdržuji

b/ Í R Á N

Víte vůbec jak vznikl název Írán? Takto – komolilo se to až se to dokomolilo: árijec = ARYAN – AYRAN – ÍRÁN. Vy oba jste uvyklí dělit svět na Východ a Západ maximálně ještě na Sever a Jih. Já mám na dělení světa jiná měřítka: ARYAN – neARYAN / sunnitský islám v. ostatní náboženský + ateistický svět ,,, v pořadí mnou uvedených nehledejte jinotaj, ani tajenky mých přízní, navíc když sám su vyznáním Zoroastrian. Yazdgeerd III – poslední Sassanid byl velmi moudrý panovník, když přijal islám výměnou za mír s Khalifem Umarem – viz zde část jejich korespondence: https://www.youtube.com/watch?v=OmjLMunv3Pw Uchránil tak svébytnou kulturu jižních Aryanů, nádhernou hudbu:   nádherný jazyk (zasloužil by si psát latinkou neb je pro ni jako stvořený – viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=5oNIAqc3u_Y ), píli, výrobní schopnosti, vědu a techniku, hlad po vědění, znalostech a vědě lidu a v poslední době zejména žen Íránu. Viz dva přiložené obrázky ve stylu Charlie Hebdo

DJT cca před rokem byl pravil, že za skoro vše špatné a zlé na Blízkém Východě může Írán. Dovolím si DJZ parafrázovat: „Za polovinu všeho špatného a zlého na BV může nepřátelstvístátů Írán a Izrael. A víte, že ČR a SR mají jeden skvělý vývozní artikl – politický artikl. Ne takový jak se z vývozu revoluce a kontrarevoluce obviňovali svého času vzájemně Ronnie a Michail Sergejevič. Ten nás společný československý vývozní artikl je to, jak jsme se uměli přátelsky, graciezně, srdečně rozdělit na dva státy a poté se naše přátelství Slováků a Čechů jen prohloubilo a získalo i novou kvalitu. Dodnes jsme v tom jako dva národy jediní neb Rus si to s Ukrem bohužel rozdal a rozdává v Novorossiji dodnes válečně. Víte Doněck byl před pár lety takto nádherný: https://www.youtube.com/watch?v=-545xz1FO2I … no a dnes:  https://www.youtube.com/watch?v=_D7wmf6IiTQ  https://www.youtube.com/watch?v=l16zm2GXq3c

Takže páni kandidáti: Dejte si prosím veřejně oba za úkol při debatách v TV, že se pokusíte ukončit ten tragický omyl mezi oběma státy Írán a Izrael, že jejich presidenty a premiéry přivedete v Praze za jednací stůl a dojednáte s nimi v Praze uzavření dohody jako svého času bylo uzavření Dohody Camp David mezi Egyptem a Izraelem. Tím by se ČR mohla stát předmostním Íránu v Evropě a Írán naším strategickým ekonomickým partnerem, jakým v podstatě v moderní historii a ještě za presidentování Gustáva Husáka byl a to od éry Masaryka ba i Rakouska-Uherska. Partnerem s kterým se vzájemně leta známe, je to země bohatá ropná i jiným svým průmyslem, je poměrně blízko a není miliardově gigantická. Pravdu o Íránu šiřte a zastavte to věčné očerňování Íránu made in USA u nás doma v ČR.

 

Tož holoubkové, těším se na Vaše debaty a na možné prozření Moravců a Kašparovských, ale o těch mediálech (mediál dle vzoru hovnivál) pochybuji neb ty už to neoconství mají snad i ve všech jejich kmenových buňkách. No dal jsem Vám jen 3body, tak je otevřete v besedách – budete muset neb tento dopis bude viset veřejně na internetu a na mém facebook profilu – už brzo a lid bude mít možnost si to a Vás zkontrolovat.

A v podstatě je toto viz výše vše i můj osobní životní program o co mi jde a o co usiluji a budu se ho snažit vnést do Pirátské Strany, do které vstupuji cca koncem ledna i formálně oficiálně. A to bude řečeno Bartoškovsky teprve PRDEL! 

Ey Xodást, Ey Ormúzd, Ey Zardóšt! čeho jsem se to dožil = mediál skloňuji dle vzoru hovnivál!

 

Josef  K n a p

Comments

comments