Published On: Ne, Kvě 20th, 2018

Demonstrace za odstoupení vlády od proimigračních smluv

Ve čtvrtek 21.června ve 12:00 v Praze na Klárově vypukne demonstrace s cílem vytvořit nátlak na vládu, aby odstoupila stejně jako USA a Maďarsko od mezinárodních smluv a deklarací, které dělají z afrických a arabských migrantů automaticky uprchlíky,

zakotvují pravidelný proces přesidlování, podporují legalizaci ilegální migrace, legalizaci nezákonného konání nevládních neziskových organizací (například „taxikaření“ ve Středozemním moři), obsahují povinné kvóty na přerozdělování migrantů a uprchlíků a převádějí pravomoci státu na neziskový sektor. Dále posilují vznik nových neziskových organizací, jejich pravomoci a zvyšují objem jejich financování. Smlouvy nejsou postaveny na lidských právech uprchlíků a migrantů bez ohledu na lidská a další práva našich obyvatel a jejich nedílnou součástí je zavádění multikulturalismu a genderové ideologie do společnosti. Ve druhé polovině tohoto roku dojde k završení zmíněných postupů ratifikací Globálních paktů a poté se spustí přesidlovací proces mezinárodními organizacemi a neziskovým sektorem.

MÁME POSLEDNÍ ŠANCI TOMU ZABRÁNIT! VYZÝVÁME VŠECHNY OBČANY, ABY PŘIŠLI VE DNECH 21. A 22. ČERVNA 2018 NA PRAŽSKÝ KLÁROV A UKÁZALI VLÁDĚ A ZÁJMOVÝM SKUPINÁM, ŽE S POSTUPY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ V OTÁZKÁCH MIGRACE, GENDERU A MULTIKULTURALISMU NESOUHLASÍ A NENECHAJÍ SI VZÍT VLASTNÍ SVOBODU, TRADICE, KULTURU A IDENTITU.

Jde do tuhého a jde o budoucnost nás všech. V průběhu demonstrace budou vládě předány naše požadavky, celé dva dny bude doprovázet i kulturní program, kterého se zúčastní i známé osobnosti z kulturního prostředí.

Vláda musí bezpodmínečně odstoupit od následujících smluv a deklarací:

Newyorská deklarace pro migranty a uprchlíky včetně příloh:

I Newyorské deklarace nazvanou „Komplexní rámec pro reakci na uprchlickou krizi“, I Newyorské deklarace „Směrem ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci“ a další návazné smlouvy a deklarace Rabatský proces – Marrákešská politická deklarace

Vláda nesmí ratifikovat:

Istanbulská úmluva Globální pakt o migrantech a uprchlících Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci

- Freelancer webdesigner Občanská aktivistka, koordinátorka Novinářka vyjadřující se k aktuálnímu dění, problémům u nás i ve světě. Najdete zde její články, zamyšlení a komentáře

Comments

comments